Geodet Ostrava

Ochrana osobních údajů

     Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti FM-Geodezie s.r.o., se sídlem Novodvorská 3050, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 10944133 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  – jméno a příjmení
  – e-mail
  – katastrální území a číslo parcely

 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na fmgeodezie@gmail.com.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem a Vaše osobní údaje nejsou poskytovány jiným subjektům.

 5. Podle Nařízení máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat,
  – nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  – na přenositelnost údajů,
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

FM - Geodezie s.r.o.

Sídlo:

Novodvorská 3050

738 01 Frýdek – Místek

IČO: 10944133

DIČ: CZ10944133

Adresa kanceláře:

Na Zbytkách 83

738 01 Staré Město

FM - Geodezie s.r.o.

Libor Pierzyna

Jednatel společnosti, geodet

+420 732 856 689

fmgeodezie@gmail.com

 

FM - Geodezie s.r.o.

Ing. Václav Kolář

Jednatel společnosti, geodet

+420 608 232 965

fmgeodezie@gmail.com