Geodezie Frýdek-Místek

geodet

.

.

geodet Frýdek-Místek

Našim klientům nabízíme rychlé a profesionální geodetické služby v oblasti inženýrské geodezie a katastru nemovitostí. Působíme především na území Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Naše služby:

Inženýrská geodezie

 • zaměření polohopisu a výškopisu pro projekční činnost
 • vytyčení stavebních objektů
 • kontrolní zaměření a dokumentace skutečného provedení staveb
 • zaměření inženýrských sítí

Katastr nemovitostí

Geometrický plán pro:

 • vyznačení budovy nebo změnu vnějšího obvodu budovy
 • rozdělení pozemku nebo změnu hranice pozemku
 • vyznačení věcného břemene
 • průběh vlastníky upřesněné nebo vytyčené hranice pozemku

Vytyčení hranic pozemků

 • vytyčení hranice pozemku a vyhotovení vytyčovacího protokolu

Legalizace staveb

 • komplexní soubor činností spojených s legalizací černé stavby nebo její části
 • pasport stavby

Speciální geodezie

 • zaměření a výpočet ploch a kubatur
 • monitoring staveb – měření deformací, poklesů a posunů objektů

Nechte si zdarma vystavit předběžnou kalkulaci ceny

FM - Geodezie s.r.o.

Sídlo:

Novodvorská 3050

738 01 Frýdek – Místek

IČO: 10944133

DIČ: CZ10944133

Adresa kanceláře:

Na Zbytkách 83

738 01 Staré Město

FM - Geodezie s.r.o.

Libor Pierzyna

Jednatel společnosti, geodet

+420 732 856 689

fmgeodezie@gmail.com

 

FM - Geodezie s.r.o.

Ing. Václav Kolář

Jednatel společnosti, geodet

+420 608 232 965

fmgeodezie@gmail.com